ALGEMEEN

 

De naam Theosofie komt van het Griekse 'Theos' en 'Sophia' en betekent letterlijk Goddelijke Wijsheid. Andere benamingen zijn: Esoterische Wijsbegeerte, Chochmah, Prajñâpâramitâ, Gupta-Vidyâ.

 

De Theosofie is zo oud als de mensheid kan denken. Het is de bron van alle grote religies en filosofieën op aarde. De Theosofie omvat de beginselen van de moraal en geeft aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen. De moraliteit wordt verklaard door middel van een omvangrijk stelsel van leringen over de wetten in het Heelal en de structuur van mens en Universum. De leringen zijn niet gebaseerd op geloof maar op kennis. Theosofie is: zelfstandig denken en onderzoek naar waarheid. Verklaard wordt zowel het hoe (wetenschap), het waarom (filosofie), als het waartoe (religie) van het leven.

De Drie Grondstellingen van de Theosofie

De Theosofie kent drie grondprincipes. Ze vormen de basis van alle andere gedachten in de Theosofie.

 1. Een Alomtegenwoordig, Eeuwig, Grenzenloos en Onveranderlijk BEGINSEL,
  waarover alle bespiegeling onmogelijk is,
  aangezien het het menselijk bevattingsvermogen te boven gaat
  en door elke menselijke uitdrukking of vergelijking slechts verkleind* kan worden. (...)
  Eén absolute Werkelijkheid die voorafgaat aan alle gemanifesteerd, beperkt zijn.
 2. De Eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzenloos gebied;
  periodiek 'het veld van talloze zich manifesterende en verdwijnende Heelallen',
  die 'de zich manifesterende sterren' en de 'vonken der Eeuwigheid' worden genoemd. (...)
  ‘Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed.’ 
 3. De fundamentele gelijkheid van alle Zielen met de Universele Over-Ziel,
  die zelf weer een aspect van de Onbekende Wortel is;
  en de verplichte pelgrimstocht voor elke Ziel - een vonk van eerstgenoemde -
  door de Kringloop van Incarnatie (of 'Noodzakelijkheid')
  in overeenstemming met Cyclische en Karmische wet, gedurende het gehele tijdperk. 

(Bron: H.P. Blavatsky, De Geheime Leer  Vol. I, p. 43-47)
*) Vertaling van het Engelse 'dwarfed'

Maak jouw eigen website met JouwWeb